روش خوداشتغالی Self-Employed

متقاضیان روش خوداشتغالی باید دارای تجربه کار در زمینه های فرهنگی و یا ورزشی باشند. مانند ورزشکاران و یا هنرمندان و همچنین افرادی با سابقه کار در زمینه کشاورزی میتوانند از طریق این روش برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

در این روش متقاضیان براساس فاکتورهایی چون سن، میزان تحصیلات، سوابق کاری، میزان آشنایی به زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار میگیرند.

برای آگاهی بیشتر از جزییات این روش میتوانید فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید تا در صورت واجد شرایط بودن با شما تماس گرفته شود.

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/business/self-employed/index.asp