روش Express Entry

سازمان مهاجرتی کانادا در ژانویه 2015 برنامه ای با عنوا ن Express Entry را برای مهاجرت نیروی متخصص به کشور کانادا معرفی کرد.

این برنامه شامل دو مرحله میباشد ، در مرحله اول متقاضی باید حداقل 67 امتیاز از مجموع 100 امتیاز دریافت کند تا واجد شرایط شود. که این امتیاز بندی براساس میزان تحصیلات , سوابق کاری , سن , میزان توانایی در زبان انگلیسی متقاضی میباشد. پس آن پرونده وارد مرحله دوم این طرح میشود و پرونده کسی مورد قبول میباشد که در مرحله اول بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد. در این مرحله مجموع امتیازات 1200 امتیاز میباشد. میزان تحصیلات , سوابق کاری , سن , میزان توانایی در زبان انگلیسی متقاضی 600 امتیاز میباشد و همچنین در این مرحله میزان تحصیلات و میزان توانایی همسر در زبان انگلیسی به متقاضی امتیاز میدهد.

منتخب شدن از یک استان در کانادا 600 امتیاز، که متقاضی تنها امتیاز یکی ازین دو مورد را میتواند کسب کند. ( باید توجه داشته باشید که برای این طرح داشتن پیشنهاد کار از یک کارفرمای کانادایی و منتخب شدن از یک استان کانادا الزامی نیست اما داشتن یکی از این دومورد میزان امتیاز و شانس قبول شدن متقاضی را در این طرح افزایش میدهد ).

متقاضیان اخذ اقامت به روش Express Entry  از طریق یکی از سه روش زیر انتخاب میشوند :

 

  • The Canadian Experience Class (CEC)

تجربه کار کانادایی

  • The Federal Skilled Worker Program (FSW)

برنامه نیروی متخصص فدرال

  • The Federal Skilled Trades Program (FST)

برنامه نیروی فنی و حرفه ای کانادا

شما می توانید با تماس با دفتر موسسه مهاجرتی امیرزاده و یا ارسال فرم ارزیابی رایگان از واجد شرایط

بودن خود در این روش مهاجرتی مطلع گردید.

 

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/index.asp