خدمات دیگر

کشور کانادا از جمله کشورهایی میباشد که شهروندان در آن از بهترین و ارزشمندترین حقوق شهروندی برخوردار هستند. یک شهروند کانادایی علاوه بر حقوق و مزایایی به او تعلق میگرد نیز میتواند در تعیین سرنوشت و تصمیم گیری های جامعه سهیم باشد و مشارکت مستقیم داشته باشد. یک فرد با داشتن اقامت دائم کشور کانادا پس از گذشت مدت زمانی مقرر میتواند درخواست خود را برای دریافت شهرومندی کشور کانادا با سازمان (IRCC) ارائه دهد. موسسه مهاجرتی امیرزاده با داشتن کادر مجرب و باتجربه و آگاهی از آخرین قوانین میتواند شما را در گرفتن شهروندی کشور کانادا یاری دهد.
اقدام برای اخذ اقامت دائم کشور کانادا و یا گرفتن ویزا برخلاف باور عموم نیازمند تخصص و تجربه لازم میباشد. عدم اطلاعات کافی و ناآگاه بودن نسبت به قوانین مهاجرتی کشور کانادا باعث ایجاد مشکل در طی روند اخذ اقامت دائم و یا گرفتن ویزا میشود که امر باعث صرف هزینه و اتلاف زمان میشود. گروه مهاجرتی امیرزاده با اشراف کامل بر قوانین مختلف مهاجرتی کشور کانادا میتواند شما را برای درخواست مجدد پرونده های رد شده یاری نماید.
کشور کانادا یکی ازجمله کشورهای حمایت کننده پناه جویان میباشد. اگر شخصی در کشور خود مورد آزار و اذیت قرار گیرد و یا اینکه در صورت استراد به موطن خود در معرض خطر و شکنجه باشد و یا با تنبیه ظالمانه و سخت روبرو شود و زندگی و امنیت او در معرض مخاطره باشد میتواند از طریق پناهندگی برای اقامت در کشور کانادا اقدام کند. http://www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/index.asp