روش پرستاری و مراقبت Caregivers

یکی دیگر از برنامه های مهاجرتی به کشور کانادا برنامه پرستاری و مراقبت میباشد. برنامه ی مراقبت و نگهداری  به کارفرمایان کانادایی اجازه می دهد تا از سایر کشور ها افرادای را به منظور مراقبت و نگهداری از کودکان ، سالمندان و یا ناتوانان به کشور کانادا بیاورند. اخذ اقامت از طریق این روش شرایط خاص خورد را دارد. بطور مثال نیازمند سابقه کار در این زمینه میباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات این برنامه میتوانید فرم ارزیابی را تکمیل نموده و یا با مشاوران موسسه مهاجرتی امیرزاده تماس حاصل نمائید.